Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Debiut giełdowy – wzrost atrakcyjności spółki poprzez zarządzanie podatkami

01.04.2011

Autorzy:
Joanna Wierzejska

Przed zmianą statusu spółki z prywatnej na publiczną, jej właściciele podejmują szereg działań o charakterze restrukturyzacyjnym, których celem jest zarówno przemodelowanie spółki i sposobu prowadzenia przez nią działalności, jak i jej struktury własnościowej. Odpowiednie zarządzanie podatkami w tym procesie może przyczynić się wzrostu wartości spółki oraz zwiększenia szans powodzenia oferty publicznej.

W jakiej formie ?

Spółka publiczna powinna mieć odpowiednią formę prawną. Oferta publiczna dotyczyć może papierów wartościowych, jakimi są akcje, a nie udziały. Stąd, niezbędne jest często nie tylko przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, ale i poprzedzająca takie przekształcenie restrukturyzacja polegająca na przeniesieniu przedsiębiorstwa, na przykład w formie aportu, do spółki kapitałowej. Taka transakcja, nie będąc objętą zasadami tzw. sukcesji generalnej, wiąże się z dużymi ryzykami biznesowymi dla stabilności biznesu. Przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych w takim przypadku wiąże się z ryzykiem, że nie wszystkie istotne aktywa (np. umowy z kontrahentami czy zezwolenia) w stanie niezmienionym zostaną skutecznie przeniesione na nowy podmiot. W zależności od branży i rynku na jakim funkcjonuje spółka, istnieje często ryzyko zaburzenia strumienia przychodów i zyskowności w wyniku restrukturyzacji. Dlatego też taką „operację na żywym organizmie” warto przeprowadzić co najmniej na rok przed IPO. Zminimalizujemy wtedy ryzyko zaburzenia działalności biznesu, zwiększymy wiarygodność oferty dla inwestorów i przewidywalność wyników spółki.

Źródło: www.ipo.pl, Kapitał z giełdy, 2010/2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP