Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Dostawy łańcuchowe - liczą się faktyczne warunki dostawy

11.03.2011

W dniu 16 grudnia 2010 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-430/09 Euro Tyre Holding dotyczący opodatkowania VAT dostaw łańcuchowych.

 Zgodnie z zaprezentowanym w nim stanowiskiem, w przypadku dostaw łańcuchowych, ocena, która dostawa jest dostawą transportową (tj. wewnątrzwspólnotową), powinna być dokonana w oparciu o całokształt transakcji, a co za tym idzie z uwzględnieniem rozkładu obowiązków pomiędzy poszczególne strony transakcji. Zdaniem TSUE, w szczególności nie można odwoływać się jedynie do tego kto dysponuje prawem do rozporządzania towarem jak właściciel. Choć w przypadku, gdy osoba organizująca transport posiada w trakcie transportu prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, może to świadczyć o tym, że jej dostawie należy przyporządkować transport. Jeśli jednak taka osoba jest odpowiedzialna za transport w innych dostawach w łańcuchu, przejście prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nie będzie decydowało o przypisaniu dostawy transportowej. Ponadto, w ocenie TSUE, sam fakt, iż drugi z podatników biorących udział w łańcuchu transakcji był zaangażowany w transport, nie przesądza o tym, iż to jego dostawie należy przyporządkować transport. Tak samo adres dostawy nie może przesądzać o przypisaniu transportu do danej dostawy.

Źródło: www.taxfin.pl, 11 marca 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP