Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nieudany lifting zamówień publicznych

24.02.2011

Autorzy:
Katarzyna Kuźma

System zamówień publicznych powinien bazować na zasadach proporcjonalności i przejrzystości. Poselski projekt tym zasadom przeczy – twierdzą Senior Associate i Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 punkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm., dalej: pzp) zamawiający jest zmuszony wykluczać nierzetelnych wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obligatoryjność wykluczenia powstaje w razie wystąpienia szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez wykonawcę, przy czym szkoda musi zostać stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania. Zamawiający, na korzyść którego zapadł wyrok, odpis prawomocnego orzeczenia przesyła do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych prowadzącego wykaz wykonawców podlegających wykluczeniu. Wykaz ten powszechnie nazywany jest czarną listą. Regulacja ta budziła i wciąż budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród wykonawców. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, co wielokrotnie było już przedmiotem wypowiedzi oraz analiz, że podstawa wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp jest jedną z najbardziej dotkliwych sankcji, szczególnie dla tych wykonawców, którzy swoją działalność skupiają głównie na sektorze publicznym. Wydawać by się mogło, że przepis, który taką sankcję przewiduje, zostanie przez ustawodawcę bardzo precyzyjnie sformułowany. Tak się jednak nie stało. Przepis jest niejednoznaczny, a co więcej, budzi poważne wątpliwości co do jego zgodności z prawem europejskim.

Źródło: Rzeczpospolita, 24 lutego 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF:

Bądź na bieżąco z DZP