Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przy sprzedaży opodatkowanej VAT a także pozostającej poza zakresem opodatkowania tym podatkiem można odliczyć cały podatek naliczony

22.12.2010

Przy sprzedaży opodatkowanej VAT a także pozostającej poza zakresem opodatkowania tym podatkiem można odliczyć cały podatek naliczony

Takie konkluzje płyną z wyroku WSA w Gdańsku z dnia 12 października 2010 r. (sygn. akt I SA/Gd 477/10). Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez sąd w tej sprawie, w przypadku gdy podatnik dokonuje zarówno czynności opodatkowanych VAT jak i pozostających poza zakresem opodatkowania VAT, przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku VAT w stosunku do wydatków związanych zarówno z czynnościami opodatkowanymi VAT jak i pozostającymi poza zakresem opodatkowania.

Oznacza to, iż w takim przypadku podatnik nie będzie miał obowiązku odliczania takich wydatków zgodnie ze „współczynnikiem sprzedaży”. Zdaniem WSA w Gdańsku, ustawodawca uważa za nieistotny dla możliwości odliczenia podatku naliczonego, związanego ze sprzedaż opodatkowaną, fakt iż jest również dokonywana sprzedaży pozostająca poza zakresem opodatkowania VAT. wynika z tego, iż świadomie zrezygnował z wliczania obrotów z tego typu sprzedaży do „współczynnika sprzedaży”. Sam współczynnik ma zastosowanie tylko do sprzedaży opodatkowanej VAT i zwolnionej z tego podatku.  

Źródło: www.taxfin.pl, 22 grudnia 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP