Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Barometr legislacyjny

12.12.2010

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Jednym z nich jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska („Projekt POŚ”), a drugim projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 września 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko („Projekt Rozporządzenia”).

W Traktacie Akcesyjnym Polska zobowiązała się do 31 grudnia 2015 r. spełnić wymogi dotyczące systemów zbierania oraz oczyszczania ścieków komunalnych w tzw. aglomeracjach w ustalonych okresach przejściowych (tj. odpowiednio 31 grudnia 2005, 2010 i 2013 r.). Po upływie każdego okresu przejściowego coraz większy odsetek aglomeracji miał spełniać wymogi dotyczące zbierania i oczyszczania ścieków. W celu realizacji tych zobowiązań został opracowany Krajowy Plan Oczyszczania Ścieków Komunalnych („KPOŚK”), uwzględniający okresy przejściowe określone w Traktacie Akcesyjnym. Podmioty realizujące przedsięwzięcia ujęte w KPOŚK uzyskały możliwość odroczenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych za przekraczanie standardów, jakości ścieków, pod warunkiem terminowej realizacji przedsięwzięć. Sprawozdania z realizacji inwestycji ujętych w KPOŚK ujawniły, że ich terminowe zakończenie jest zagrożone. Z tego właśnie powodu zrodziła się inicjatywa poselska Projektu POŚ.

Źródło:Przemysł Zarządzanie Środowisko, 11/2010

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP