Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Podział przez wydzielenie polegający na wyodrębnieniu kilku zorganizowanych części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu CIT

29.11.2010

Podział przez wydzielenie to instytucja uregulowana w art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, która polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Aspekt podatkowy tej transakcji reguluje m.in. art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT.

Zgodnie z tą regulacją, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa wówczas w spółce podlegającej podziałowi powstaje przychód w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalonej na dzień wydzielenia. Na tle powyższego uregulowania powstaje pytanie czy definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy odnosić do całości majątku przedsiębiorstwa, czy też można określić do poszczególnych jego elementów tj. czy neutralny podatkowo będzie podział polegający na wydzieleniu więcej niż jednej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Bądź na bieżąco z DZP