Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Jakie są skutki złożenia do sądu wniosku o rozwiązanie spółki kapitałowej

19.10.2010

prof. dr hab. Grzegorz Domański, radca prawny, partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Prawomocny wyrok rozpoczyna proces likwidacji spółki

Złożenie wniosku do sądu o rozwiązanie spółki to ostateczna formuła jej likwidacji, która nie ma związku z sytuacją finansową czy innymi okolicznościami. Jeżeli się zmierza do rozwiązania spółki wyrokiem sądowym, to znaczy, że cel spółki, który powinien być ujęty w jej dokumentach, nie może być osiągnięty. To znaczy, że dochodzi do takiego stopnia nasilenia konfliktów pomiędzy udziałowcami, które owocują niemożliwością współpracy. Oczywiście są też inne sposoby rezygnacji z bycia wspólnikiem. Można to zrobić, występując ze spółki, czy to przez umorzenie udziałów, czy też przez ich sprzedaż. Może jednak zaistnieć taka sytuacja, że szansa na znalezienie kogoś, kto by kupił udziały, jest niewielka albo trzeba by było te udziały sprzedawać z wielką stratą. W takim przypadku wspólnicy mają zawsze w ręku dodatkowy ostateczny instrument, który pozwoli doprowadzić do rozwiązania spółki wyrokiem sądowym. Rozwiązanie spółki wyrokiem sądowym to rzecz niesłychanie rzadka. Choć mam bardzo duże doświadczenie w zakresie spółek handlowych, to jednak nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Jeżeli jednak taki wyrok co do spółki zapadnie, to w efekcie rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne. Członkowie zarządu albo powołany likwidator rozpoczynają upłynnianie majątku spółki. Jest to długi proces. Należy więc podkreślić, że wyrok prawomocny rozwiązujący spółkę niczego nie kończy, a wręcz dopiero rozpoczyna długi i skomplikowany proces.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 19 października 2010

Bądź na bieżąco z DZP