Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Aport wierzytelności do spółki jawnej bez podatku

05.07.2010

Wniesienie przez wspólnika do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności – obejmującej zarówno kapitał jak i należne odsetki – jest zdarzeniem neutralnym podatkowo

Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyroku z 19 maja 2010 r. (I SA/Lu 95/10). Przychód z praw majątkowych Podatnik (osoba fizyczna) planował zawiązać spółkę jawną, do której wkładem miała być przysługująca mu wierzytelność z tytułu udzielonej osobie trzeciej oprocentowanej pożyczki. Wierzytelność ta obejmować miała kapitał i odsetki należne do dnia wniesienia wkładu. We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego pytał, jakie będą skutki takiego zdarzenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Organ podatkowy uznał, Że aport spowoduje zmianę właściciela wierzytelności, stanie się nim bowiem spółka jawna. Tym samym zdarzenie to będzie odpłatnym zbyciem wniesionej wierzytelności, które – zgodnie z art. 9 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o PIT – podlega opodatkowaniu, jako przychód z praw majątkowych.

Źródło: Rzeczpospolita, 5 lipca 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP