Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Czy za zaświadczenie o prawie do głosowania jest opłata

31.05.2010

Podczas wyborów prezydenckich będę przebywać poza miejscem zamieszkania. Mam zamiar wziąć udział w głosowaniu. Czy do zaświadczenia o głosowaniu powinnam dołączyć opłatę skarbową?

Anna Turska, konsultant w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Osoba uprawniona, która chce wziąć udział w wyborach prezydenckich, musi być wpisana na listę wyborców (tzw. spis wyborców), która obejmuje osoby stale zamieszkujące na terenie danej gminy, albo posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać we właściwym ze względu na miejsce zameldowania urzędzie gminy. W tym roku można to zrobić aż do 18 czerwca. W kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich powstaje pytanie, czy w sytuacji, gdy chcemy wziąć udział w wyborach, ale wybieramy się na urlop albo nie wiemy, gdzie będziemy przebywali w danym dniu, musimy uiszczać opłatę skarbową od zaświadczenia uprawniającego do głosowania poza miejscem, w którym dana osoba ujęta jest w spisie wyborców. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b) ustawy o opłacie skarbowej zasadą jest, że opłacie podlega wydanie zaświadczenia na wniosek w sprawach z zakresu administracji publicznej. Jednak w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia wyboru prezydenta RP, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum ustawodawca przewidział instytucję wyłączenia. Oznacza to, że gdy składamy wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach prezydenckich, nie musimy uiszczać opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 72, poz. 849 z późn. zm.).

Źródło: Dziennik Gazety Prawnej, 31 maja 2010

Bądź na bieżąco z DZP