Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Co dalej z projektem dyrektywy o emisjach przemysłowych?

11.05.2010

Autorzy:
Daniel Chojnacki

W konsekwencji Projekt stanowi bardzo obszerny akt prawny. W brzmieniu zaproponowanym przez Radę składa się on z 84. artykułów oraz dziesięciu załączników, a całość zajmuje 347 stron. W ramach niniejszego artykułu zajmiemy się zatem jedynie wybranymi aspektami Projektu. W trakcie prac legislacyjnych ma miejsce ścieranie się silnych interesów poszczególnych państw członkowskich oraz przedstawicieli różnych sektorów przemysłu. W toku negocjacji istotne staje się brzmienie bez mała każdego artykułu, a spory wywołuje treść pojedynczych zdań. Wynika to z faktu, że materia, która ma zostać uregulowana Projektem, odnosi się do strategicznych interesów państw członkowskich oraz dotyczy istotnych z ekonomicznego punktu widzenia interesów przedsiębiorców, chodzi bowiem o warunki prowadzenia działalności w sektorze energetycznym, hutniczym, mineralnym itp. Od tego, jaki ostateczny kształt przyjmą powyższe regulacje, zależeć będzie kondycja poszczególnych gospodarek państw członkowskich. Ma to szczególne znaczenie dla takich krajów jak Polska, dlatego też podejmowane są próby wpływania na treść przepisów Projektu.

Źródło: Przemysł Zarządzanie Środowisko, 2 (15)/2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP