Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski w kontekście budowy elektrowni jądrowych.

15.04.2010

Autorzy:
Dr Bartosz Marcinkowski

Wielowymiarowy charakter pojęcia „bezpieczeństwo energetyczne” nie pozwala na przedstawienie szczegółowej charakterystyki wszystkich elementów tego pojęcia w krótkim artykule. Jednak z geopolitycznego punktu widzenia bezpieczeństwo energetyczne państwa to w dużej mierze niezagrożony dostęp do różnych nośników energii (gaz, ropa, węgiel, energia jądrowa), zapewnienie ciągłości ich dostaw, oraz dobrze rozwinięta infrastruktura energetyczna.

Na bezpieczeństwo energetyczne kraju składa się kilka czynników mających charakter: polityczny, prawny, gospodarczy oraz techniczny. Każdy kraj Unii Europejskiej z racji swojego położenia geograficznego, zawartych kontraktów w przeszłości (tzw. historical long term contracts), rozwoju rynków energetycznych (np. produkcja energii elektrycznej w oparciu o węgiel, gaz lub energie jądrową), dostępu do surowców energetycznych itp. znajduje się w nieco innym położeniu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Nie mniej jednak elementy bezpieczeństwa energetycznego takie jak dywersyfikacja źródeł pozyskiwania nośników energii i dywersyfikacja infrastruktury, inaczej modernizacja i rozbudowa infrastruktury pozostają zawsze istotne dla wszystkich członków Unii Europejskiej.

Źródło: www.cire.pl, 15 kwietnia 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF