Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Liberalizacja przepisów dot. oceny oddziaływania na środowisko

10.09.2010

Autorzy:
Daniel Chojnacki

W dniu 20 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ("ustawa zmieniająca").

Pełna treść artykułu znajduje się w załączonym PDF.

Źródło: Przemysł Zarządzanie Środowisko, 3 (16)/2010

Bądź na bieżąco z DZP