Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Raport "Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne"

15.04.2013

Autorzy:
Prof. dr hab. Marcin Matczak

Problematyka wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych to „gorący temat” ostatnich lat, szczególnie teraz – w perspektywie ogłoszenia gorszych wyników finansów publicznych i zapowiadanych cięć budżetowych oraz niedawnego wdrożenia dyrektywy transgranicznej UE. W tej sytuacji szukanie rozwiązań mogących wprowadzić do systemu ochrony zdrowia dodatkowe fundusze, wzorem innych krajów, wydaje się być podstawowym zadaniem decydentów. Zdrowie zawsze było, jest i będzie wartością zajmującą bardzo wysoką pozycję we wszystkich hierarchiach wartości wyznawanych przez człowieka – niezależnie od jego miejsca
zamieszkania, przekonań religijnych czy zasobności portfela.

Stan zdrowia społeczeństwa jest odzwierciedleniem zamożności państwa: zazwyczaj biedny – znaczy chory, a bogaty – zdrowy. Rzecz jasna, pieniędzy w ochronie zdrowia jest zawsze za mało (szczególnie tych publicznych), należy jednak postarać się znaleźć odpowiednie proporcje pomiędzy środkami publicznymi i prywatnymi oraz oceniać efektywność wydawania tych środków w oparciu o dostępne dane i wskaźniki. Ponadto, myślenie perspektywiczne wymaga poszukiwania mechanizmów, które będą wymuszały wysoki poziom usług medycznych oraz optymalne wydatkowanie dostępnych środków pod kątem najważniejszych potrzeb pacjentów, standardów terapeutycznych i zakresu dostępu do leczenia.

Niniejszy raport ma na celu skupienie różnych punktów widzenia środowiska akademickiego, ekspertów, liderów opinii, menedżerów i fachowców w dziedzinie ochrony zdrowia i opracowanie zaleceń stanowiących podstawę praktycznych rozwiązań dla polskiego systemu ochrony zdrowia w najbliższych latach. Wszystke teksty są niezależnymi opracowaniami autorów i prezentują różnorodne opinie oraz rozwiązania, w sumie tworzące pełne spektrum poglądów i rekomendacji zaangażowanych w projekt ekspertów. 

Autorem dwóch rozdziałów - "Uwarunkowania prawne wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych" i "Analiza dotychczasowych pomysłów i propozycji legislacyjnych" jest dr. hab. Marcin Matczak

Źródło: Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - raport, 2013

Bądź na bieżąco z DZP