Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Michał Białek: Możliwość podejmowania przedsięwzięć mających wpływ na stan wód

20.02.2018

Autorzy:
Maciej Białek

Pod koniec roku 2012 Komisja Europejska opublikowała trzecie sprawozdanie w sprawie wykonania dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str 1-73 z późń. zm.). Obejmowało ono między innymi zastrzeżenia do implementacji tego aktu przez Polskę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Serwis Administracyjno-Samorządowy, 1(258)2018

Bądź na bieżąco z DZP