Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zamówienia publiczne w obronności pod unijną lupą

08.03.2018

Autorzy:
Beata Cieszyńska
Komisja Europejska zarzuca Polsce, że zamawiając wyposażenie wojskowe, naruszała dyrektywę – pisze prawniczka Beata Cieszyńska.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko pięciu państwom członkowskim, zarzucając im uchybienia przepisom o zamówieniach publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 25 stycznia skierowała do Portugalii, Danii, Holandii, Włoch i Polski wezwania do usunięcia naruszeń dyrektywy 2009/81/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Celem dyrektywy jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców oraz przejrzystej procedury udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy wyposażenia wojskowego, newralgicznego lub roboty budowlane, dostawy lub usługi bezpośrednio związane z takim wyposażeniem. Ma to prowadzić do stworzenia europejskiego rynku wyposażenia obronnego oraz rozwoju konkurencyjnej bazy przemysłowej i technologicznej sektora obronnego. 

Cały artykuł dostępny jest na stronie: http://www.rp.pl/Opinie/303089988-Zamowienia-publiczne-w-obronnosci-pod-unijna-lupa.html

Bądź na bieżąco z DZP