Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustawa o promowaniu kogeneracji to szansa na pozytywny impuls inwestycyjny

17.04.2018

Autorzy:
Grzegorz Filipowicz

Certyfikaty nie motywowały do angażowania środków w rozwój nowych instalacji. Mają to zmienić przepisy gwarantujące niezmienność wsparcia w określonym przedziale czasu - mówi Grzegorz Filipowicz, adwokat w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Obowiązujący do 31 grudnia 2018 r. system wsparcia kogeneracji jest oparty o mechanizm świadectw pochodzenia energii z kogeneracji. Aktualne regulacje nie przewidują szczególnego rozróżnienia zasad udzielania wsparcia ze względu na wielkość (moc) kogeneracyjnych jednostek wytwórczych. Z perspektywy czasu wydaje się, że system ten nie motywował w sposób dostateczny inwestorów do zaangażowania środków i rozwoju nowych instalacji kogeneracyjnych. Z tego też powodu, a także w celu ustalenia mechanizmów zapewniających gwarancję niezmienności wsparcia w okresie niezbędnym do zwrotu poniesionych przez inwestorów nakładów inwestycyjnych, została przygotowana nowa ustawa o promowaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji (dalej: ustawa o promowaniu kogeneracji).

5 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Energii rozpoczęło konsultacje społeczne projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Projekt ten przewiduje trzy odrębne tryby wspierania kogeneracyjnych jednostek wytwórczych o mocy do 50 MW.

Planowane jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej pomiędzy 1 MW a 50 MW

Wsparcie jest udzielane w oparciu o podobny do przewidzianego w ustawie o OZE system aukcyjny. Prezes URE przeprowadza odrębne aukcje dla jednostek kogeneracji: opalanych paliwami gazowymi, opalanych paliwami stałymi, a także innych niż wymienione powyżej. W ramach powyższych koszyków, aukcje mają być przeprowadzane odrębnie w podziale na zainstalowaną moc: nie mniejszą niż 1 MW i mniejszą niż 5 MW, nie mniejszą niż 5 MW i mniejszą niż 20 MW, a także nie mniejszą niż 20 MW i mniejszą niż 50 MW. Aukcję wygrywać mają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wartość premii kogeneracyjnej, aż do wyczerpania 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji. Powyższe oznacza, że zawsze (bez względu na ilość złożonych ofert) 20 proc. wolumenu energii elektrycznej objętego ofertami musi zostać odrzucona.

Cały materiał znajdą Państwo na stronie: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/ustawa-o-promowaniu-kogeneracji-to-szansa-na-pozytywny-impuls-inwestycyjny-4559.html

Bądź na bieżąco z DZP