Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przetargi: koncepcja rodzi nadzieję, czekamy na przepisy

08.06.2018

Autorzy:
Katarzyna Kuźma

Jeżeli hasła zawarte w koncepcji nowego prawa zamówień publicznych uda się przekuć w zapisy ustawowe, to sytuację na rynku powinna się poprawić - uważa Katarzyna Kuźma, radca prawny, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Ten długo oczekiwany dokument odnosi się do szeregu zagadnień i nie koncentruje się wyłącznie na kwestiach związanych z procedurą udzielenia zamówień publicznych. Dotyczy również – co oceniam pozytywnie – procesu przygotowania postępowania oraz realizacji umowy.

Za istotne uważam proponowane wprowadzenie dwóch dodatkowych zasad: efektywności oraz współpracy zamawiającego z wykonawcą na etapie realizacji umowy. Oczywiście to na razie hasła, ale jeśli uda się je ująć w przepisy, powinno to korzystnie wpłynąć na rynek. Jedną z fundamentalnych kwestii jest to aby w ramach procedury, a zatem tego czego w dużej mierze dotyczą regulacje zamówień publicznych ustalić, jakie są możliwości realizacji określonych w koncepcji celów z punktu widzenia przepisów unijnych. To nie tylko kwestia dotycząca zastrzeżenia określonych kategorii zamówień dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) czy ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienia wyłącznie dla podmiotów z UE lub nawet jedynie z Polski, ale również ograniczenia w dostępie do rynku towarów spoza UE. Ponadto, zasadna jest weryfikacja orzecznictwa TSUE pod kątem regulacji nowych dyrektyw. Wydaje się, że w tym zakresie istnieje wiele rozbieżności powodujących, że niepotrzebnie ograniczamy konkurencyjność postępowań poprzez eliminację wykonawców lub ich ofert. Przykładem jest które w moim przekonaniu nie jest do końca właściwe interpretowane, szczególnie w świetle nowych dyrektyw. Wpływa to negatywnie na rynek zamówień, w tym też tych poniżej progów. I tego mi brakuje w opracowanej koncepcji.

Jak na tak długo wyczekiwany dokument, niewątpliwie brakuje w nim wskazówek dotyczących zamówień in-house. Będzie to zapewne jedna z bardziej kontrowersyjnych kwestii, a informacja w koncepcji mówi jedynie o tym, że trzeba doprecyzować warunki udzielania tego typu zamówień. Niewątpliwie ciekawymi pomysłami są kwestie dotyczące zmian w procedurach poniżej progów, ich ostateczna ocena będzie jednak uzależniona od szczegółowych rozwiązań przyjętych na etapie projektowania przepisów.

Pozytywnie oceniam propozycje dotyczące kwestii umownie nazywanej „równowagą kontraktową” - począwszy od listy przykładowych klauzul abuzywnych, obowiązkowych klauzul waloryzacyjnych, po możliwość skutecznego wnoszenia środków ochrony prawnej od warunków umownych. Ciekawy jest obowiązek ewaluacji procesu realizacji umowy i wprowadzenia odpowiednich zmian do kolejnych umów. To powinno wpłynąć na efektywność oraz na zwiększenie konkurencyjności postępowań. 

Obiecująco wyglądają także propozycje dotyczące zmian w zakresie środków ochrony prawnej. Pochalić należy zmianę statusu Krajowej Izby Odwoławczej i zwiększenie profesjonalizacji m.in. poprzez wspomożenie techniczne Izby, jak i zmiany proceduralne, w tym zwiększenia dostępności przez wprowadzenie jednego sądu właściwego ds. zamówień publicznych. Podsumowując, dokument pokazuje szereg pozytywnych kierunków. Gdyby udało się zawarte w nim postulaty przekuć w zapisy ustawowe to wydaje się, że powinno to poprawić sytuację na rynku.

 

Źródło: lex.pl, 8.06.2018 r.

Bądź na bieżąco z DZP