Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Siły, środki i przepisy. Bez telemedycyny reforma POZ się nie uda

24.02.2017

Autorzy:
Jan Pachocki

Projekt ustawy o POZ zakłada zwiększenie obowiązków lekarzy pierwszego kontaktu. Dyskusji na ten temat towarzyszy obawa, że w obecnym kształcie i składzie POZ sobie nie poradzi. Szanse byłyby większe, gdyby lekarzom dopomogły innowacje z zakresu telemedycyny. Ale czy można rozliczyć z NFZ... teleporadę albo badanie holterowskie? A jeśli tak, to w jaki sposób?

30 grudnia 2016 r. został opublikowany projekt ustawy o POZ, który ma na celu jej kompleksowe uregulowanie i nadanie jej centralnej roli w służbie zdrowia.

Koordynowana opieka zdrowotna

Uzasadnienie projektu wpisuje się w narrację dominującą ostatnio w debacie publicznej, ukierunkowanej na wdrażanie rozwiązań z zakresu koordynowanej pieki zdrowotnej. Pojęcie koordynowanej opieki zdrowotnej wywodzi się z angielskiego terminu managed healthcare, który zakłada koordynację i integrację różnych poziomów opieki medycznej świadczących kompleksową usługę zdrowotną.

Pełna treść artykułu dostępna jest w pliku PDF.

Źródło: Menedżer Zdrowia, luty 2017

Bądź na bieżąco z DZP