Jan Pachocki

Senior Associate

48 22 557 76 60     Jan.Pachocki@dzp.pl
  • Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm farmaceutycznych, aptek oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zagadnień informatyzacji służby zdrowia, w tym również przetwarzania danych medycznych.
  • Doradza w kwestiach związanych z systemem ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz inne zagadnienia w zakresie innowacji.
  • Jeden z inicjatorów oraz koordynator Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, organizacji branżowej zrzeszającej czołowe podmioty związane z telemedycyną oraz e-zdrowiem.
  • Członek grupy roboczej Komitetu Dostępność Plus dla Zdrowia, której celem jest opracowanie standardów dostępności dla placówek medycznych.
  • Pracował przy przygotowywaniu dla Naczelnej Rady Lekarskiej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego (dot. pakietu onkologicznego) oraz kompleksowego raportu regulacyjnego oceniającego pakiet onkologiczny oraz pakiet kolejkowy, mające na celu poprawę proponowanego rozwiązania.
  • Aktywnie działa razem z Fundacją Neuropozytywni, IZWOZ oraz Europejską Radą Mózgu na rzecz przygotowania Brain Planu.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP