Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Aktualny projekt nowej specustawy zniechęci wykonawców do realizacji inwestycji drogowych

06.08.2018

Autorzy:
Tomasz Michalczyk
Kamil Pociecha
24 lipca br. na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości został opublikowany Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych („Projekt”). Jak podkreślają prawnicy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka – rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy z pewnością nie poprawią sytuacji uczestników procesu budowlanego, a jedynie zniechęci wykonawców do realizacji inwestycji drogowych.

Zgodnie z Projektem ustawa ta znajdzie zastosowanie do inwestycji drogowych, w których inwestorem jest GDDKiA i o wartości powyżej 1 mln zł. Jeżeli ustawa zostanie uchwalona zgodnie z Projektem, będzie kolejną specustawą, która nie wprowadza rozwiązań systemowych i dotyczy tylko jednego rodzaju inwestycji infrastrukturalnych. Trzeba pamiętać, że daleko idąca ochrona podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług została wprowadzona jako rozwiązanie systemowe do ustawy Prawo zamówień publicznych w 2014 i 2016 r., co poddaje w wątpliwość sens wprowadzenia zmian dotyczących jednego sektora rynku budowlanego. Nawet w przypadku, gdy do inwestycji nie znajdą zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, podwykonawcy robót budowlanych podlegają szczególnej ochronie w świetle art. 647 Kodeksu cywilnego, który ustanawia solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę przysługującego im wynagrodzenia. Co więcej, ustawa ma dotyczyć inwestycji o „znacznej wartości”, czyli przekraczających 1 milion złotych. Tymczasem projekty realizowane przez GDDKiA zazwyczaj mają wartość setek milionów lub miliardów złotych. Być może projektodawca miał na myśli wartość umów zawieranych pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą, ale z projektu to nie wynika.

Bądź na bieżąco z DZP