Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowelizacja Prawa wodnego z perspektywy samorządu gminnego

12.09.2018

Autorzy:
Tymon Grabarczyk

Choć ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne obowiązuje od początku 2018 r., w pierwszą rocznicę jej uchwalenia dokonano kolejnej nowelizacji tego aktu prawnego. Prace nad projektem zmiany ustawy rozpoczęto na szczeblu rządowym jeszcze w marcu br. W dniu 10 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Zdecydowana większość rozwiązań przewidzianych w ustawie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że jego celem jest m.in. „doprecyzowanie przepisów dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych w ramach […] pobierania opłat za usługi wodne”. Jedną z takich opłat jest opłata za zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej, której wysokość jest ustalana przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zmiana przepisów może mieć zatem wpływ na realizowanie przez urzędy miast i gmin obowiązków przewidzianych w Prawie wodnym.

Cała treść artykułu dostępa jest w załączonym pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP