Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

E-przetargi publiczne przy zamówieniach podprogowych

15.11.2018

Autorzy:
Mateusz Brzeziński
Zamawiający może prowadzić postępowania podprogowe w takiej samej formule i postaci jak dotychczas aż do stycznia 2020 r. Jednak wybór formy elektronicznej może być o tyle korzystny, że pozwoli sprawdzić elektronizację zamówień publicznych na postępowaniach o mniejszej wartości.

W całym zgiełku dotyczącym pełnej elektronizacji zamówień publicznych dla zamówień o dużej wartości (tzw. zamówienia powyżej progu unijnego), która weszła w życie 18 października 2018 r., pominięto rozważania dotyczące zamówień o mniejszej wartości. Do nich zaś również stosuje się przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1986 ze zm.; dalej: PZP). Co prawda ustawodawca odłożył w czasie uwzględnienie tych zamówień przy pełnej elektronizacji aż do 2020 r. Nie wyeliminowało to jednak problemów praktycznych związanych z ich udzielaniem po 18 października br.


Dalsza część artykułu dostępna jest tutaj: https://www.rp.pl/Opinie/311159980-E-przetargi-publiczne-przy-zamowieniach-podprogowych.html

 

 

Bądź na bieżąco z DZP