Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Marki parasolowe farmaceutyków a nowa praktyka urzędu

07.12.2018

Autorzy:
Dr Mateusz Mądry
Praktyka stosowania marek parasolowych w kontekście produktów farmaceutycznych i quasi-farmaceutycznych od lat wzbudza dyskusje.

Stosowanie nazw parasolowych polega na wprowadzaniu do obrotu różnych produktów z użyciem wspólnego znaku towarowego, co pozwala na wykorzystanie renomy produktu o ugruntowanej pozycji rynkowej i budowanie przewagi marketingowej. Najczęściej w tym celu wykorzystywane są znaki towarowe (nazwy) leków, pod którymi wprowadzane są inne leki, przede wszystkim suplementy diety i wyroby medyczne.

Polskie przepisy nie wprowadziły żadnych regulacji w zakresie marek parasolowych dla produktów farmaceutycznych i quasi-farmaceutycznych (leki, wyroby medyczne, suplementy diety i kosmetyki). Mimo to, w 2015 r. Główny inspektor farmaceutyczny i prezes UOKIK w liście do producentów suplementów diety wskazywali, że stosowanie „dualizmu produktowego", rozumianego jako dzielenie nazwy suplementu i leku, może wprowadzać w błąd. W tym kontekście na zagadnienie nazw parasolowych zwróciła uwagę w 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli, która wskazała, że stosowanie marek parasolowych wspólnych dla suplementów i leków może prowadzić do ich mylnego zastosowania, co może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Równolegle z inspekcją Najwyższej Izby Kontroli w Ministerstwie Zdrowia toczyły się prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi reklamy produktów farmaceutycznych. Specjalnie powołany zespół rekomendował ministrowi zdrowia wprowadzenie przepisów ograniczających stosowanie marek parasolowych, jednak w warstwie normatywnej postulat ten nie doczekał się realizacji.

Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie: https://www.rp.pl/Firma/312079984-Marki-parasolowe-farmaceutykow-a-nowa-praktyka-urzedu.html

Bądź na bieżąco z DZP