Dr Mateusz Mądry

Partner

"Sapere aude!"

+ 48 660 440 383     mateusz.madry@dzp.pl
  • Ekspert z zakresu prawa farmaceutycznego, wyrobów medycznych i innowacyjnych technologii zarówno na gruncie krajowym jak i międzynarodowym.
  • Doradza głównie podmiotom life sciences w zakresie wymagań regulacyjnych, uzyskania dostępu do rynku oraz kwestii konkurencji i compliance.
  • Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji ze szczególnym uwzględnieniem Ministra Zdrowia i podległych mu jednostek a także na etapie sądowej kontroli decyzji.
  • W latach 2014–2016 pracował w departamencie prawnym Europejskiej Agencji Leków, gdzie współtworzył unijną praktykę regulacyjną oraz akty prawa miękkiego dla sektora life sciences. Reprezentował Polskę w Komisji Europejskiej w grupach roboczych oraz Standing Committee.
  • Przez wiele lat zdobywał także doświadczenie w administracji krajowej: w Ministerstwie Zdrowia oraz w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, gdzie zajmował różne stanowiska, w tym dyrektora departamentu.
  • Doktor nauk prawnych oraz autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego, w tym komentarza do ustawy o refundacji.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP