Dr Mateusz Mądry

Counsel

"Sapere aude!"

22 557 8679     mateusz.madry@dzp.pl
  • Jest specjalistą z zakresu prawa farmaceutycznego, wyrobów medycznych i innowacyjnych technologii zarówno na gruncie krajowym jak i międzynarodowym.
  • Doradza głównie podmiotom life sciences w zakresie wymagań regulacyjnych, uzyskania dostępu do rynku oraz kwestii konkurencji i compliance.
  • Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji ze szczególnym uwzględnieniem Ministra Zdrowia i podległych mu jednostek a także na etapie sądowej kontroli decyzji.
  • W latach 2014–2016 pracował w departamencie prawnym Europejskiej Agencji Leków, gdzie współtworzył unijną praktykę regulacyjną oraz akty prawa miękkiego dla sektora life sciences. Reprezentował Polskę w Komisji Europejskiej w grupach roboczych oraz Standing Committee.
  • Przez wiele lat zdobywał także doświadczenie w administracji krajowej: w Ministerstwie Zdrowia oraz w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, gdzie zajmował różne stanowiska, w tym dyrektora departamentu.
  • Autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego, w tym komentarza do ustawy o refundacji.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Praktyka


Specjalizacje


artykuły powiązane

Nowa ustawa o wyrobach medycznych

Konferencja | 11.04.2019

Serdecznie zapraszamy na śniadanie biznesowe w sprawie nowej ustawy o wyrobach medycznych, które odbędzie się 11 kwietnia.

cały tekst

Śniadanie dla przedstawicieli dystrybutorów wyrobów medycznych

Konferencja | 27.03.2019

W związku z opublikowanym w styczniu projektem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, zapraszamy na śniadanie biznesowe przedstawicieli dystrybutorów wyrobów medycznych.

cały tekst

Nowe Prawo Wyrobów Medycznych

Konferencja | 08.01.2019

W maju 2020 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o wyrobach medycznych, które zastąpi krajową ustawę o wyrobach medycznych. Zapraszamy na spotkanie poświęcone tej tematyce.

cały tekst

Marki parasolowe farmaceutyków a nowa praktyka urzędu

Publikacja | 07.12.2018

Praktyka stosowania marek parasolowych w kontekście produktów farmaceutycznych i ąuasi-farmaceutycznych od lat wzbudza dyskusje.

cały tekst