Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ministerstwo opublikowało kwestionariusze osobowe. Będą one jednak wymagać zmian

17.01.2019

Autorzy:
Justyna Tyc-Brzosko

Te i inne pomocnicze wzory dokumentów w sprawach pracowniczych zostały zamieszczone na stronie internetowej MRPiPS jako pomoc dla pracodawców. Od 1 stycznia nie są już bowiem częścią rozporządzenia.

Przez ponad 20 lat pracodawcy mogli korzystać ze wzorów dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, stanowiących załączniki do rozporządzenia z 1996 r. (rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentagi w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; t.j. Dz.U. z 2017 poz. 894). 1 stycznia 2019 r. ww. akt został uchylony przez nowe rozporządzenie z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369), które już takich wzorów dokumentów nie przewiduje. Zatem wraz z poprzednim zniknął min. wzór kwestionariusza osobowego dla kandydata do pracy oraz dla pracownika.

Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392758,wzory-dokumentow-pracowniczych.html

Bądź na bieżąco z DZP