Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Uprawnienia do emisji. Wyższa cena i nowe obciążenia regulacyjne dla przemysłu

14.02.2019

Autorzy:
Natalia Jankowska

Obrotowi uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EUA) towarzyszy coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców, instytucji państwowych i mediów. Oczywistym tego powodem jest raptowny i bardzo wyraźny w ostatnich miesiącach wzrost ceny jednostek EUA. Warto zatem w kilku słowach odnieść się do prawnych konsekwencji jednego ze zdarzeń wskazywanych jako potencjalny powód gwałtownego wzrostu cen CO2.

Od 3 stycznia 2018 r. obowiązuje dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych, przyjęta przez organy Unii Europejskiej w 2014 r. (tzw. MIFID 2). A zatem już od kilku lat banki, domy maklerskie i inne instytucje finansowe przygotowywały się na wdrożenie całego pakietu regulacji powiązanych z MIFID 2. Dla instytucji już dziś podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zapisy wspomnianej dyrektywy oznaczają bowiem ogromny wysiłek zmierzający do dostosowania się do zaostrzonych norm prowadzenia ich biznesu. Z kolei inne branże, te niefinansowe, MIFID 2 dotknął jedynie pośrednio.

 

Dalsza część artykułu dostępna jest na stronie portalu SOZOSFERA: https://sozosfera.pl/prawo/uprawnienia-do-emisji-wyzsza-cena-i-nowe-obciazenia-regulacyjne-dla-przemyslu/ 

Bądź na bieżąco z DZP