Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zielone zamówienia publiczne - kryteria ekologiczne

19.03.2019

Autorzy:
Mateusz Brzeziński

Sposób wykorzystania pozacenowych kryteriów oceny ofert zależy nie tylko od przedmiotu zamówienia, ale również od celów, jakie zamawiający zamierza zrealizować za pomocą tego zamówienia. Do każdego „tradycyjnego" zamówienia można dodać kryteria środowiskowe, które mogą uczynić je bardziej „zielonym".

Wydatkowanie środków publicznych cechuje się pewnymi zasadami, których każdy zamawiający musi przestrzegać. Dwie najważniejsze z nich, z punktu widzenia niniejszego artykułu, to uzyskiwanie najlepszych efektów z poniesionych nakładów oraz optymalny dobór metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Przekładając te zasady na grunt zamówień publicznych, na zamawiającego zostaje nałożony obowiązek ustalenia takich kryteriów oceny ofert, które nie tylko pozwolą na realizację przedmiotu zamówienia, ale również celu dla którego to zamówienie jest przeprowadzane. Jednym z takich celów może i powinna być realizacja potrzeb zamawiającego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Skoro tak, to optymalną metodą na osiągnięcie tego celu może być ustalenie „zielonych" kryteriów oceny ofert.

Dalszą część artykułu znajdą Państwo na stronie: https://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/303199987-Zielone-zamowienia-publiczne---kryteria-ekologiczne.html

Bądź na bieżąco z DZP