Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Rozszerzona odpowiedzialność producentów plastiku

29.03.2019

Autorzy:
Maciej Białek

Na podwórku krajowym emocje rozgrzewają kolejne wersje projektów zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prace nad przepisami wykonawczymi do znowelizowanej już ustawy o odpadach.

Prawodawca unijny nie pozostaje jednak w tyle i również szykuje zmiany w przepisach, które w perspektywie kilku lat mogą wprowadzić zamieszanie na odpadowym rynku.

Rozszerzona odpowiedzialność producentów – udoskonalić systemy

Jednym z elementów szeroko dyskutowanego pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym jest udoskonalenie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Ich istotą jest zapewnienie, aby producenci określonych produktów partycypowali – finansowo lub także organizacyjnie – w zagospodarowaniu odpadów po wyprodukowanych towarach. W Polsce systemy takie zostały ustanowione dla pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, produktów w opakowaniach oraz określonych odpadów poużytkowych, takich jak opony, oleje i smary. W większości przypadków producenci ww. produktów podpisują umowy z wyspecjalizowanymi podmiotami – organizacjami odzysku – które przekazują pozyskane środki finansowe uczestnikom rynku odpadowego, w zamian za dokumenty potwierdzające zebranie i przetworzenie określonej masy odpadów. Bolączką polskiego rynku jest jednak relatywnie niska cena rynkowa tego rodzaju dokumentów, przekładająca się na istotne zastrzeżenia co do efektywności systemów. Kolejne zmiany przepisów wskazują natomiast, że pozyskanie zewnętrznych środków finansowania gospodarki odpadami będzie stawało się coraz bardziej palącym wyzwaniem.

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj.

Bądź na bieżąco z DZP