Artur Nowak

Partner

vcard +48 22 557 86 70     artur.nowak@dzp.pl
  • Ekspert w zakresie prowadzenia spraw spornych przed organami podatkowymi, administracyjnymi, sądami, organami kontroli skarbowej i administracji celnej oraz Komisją Europejską.
  • Specjalizuje się w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe.
  • Pełnomocnik podatników przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.
  • Doradca dla branży finansowo-bankowej, farmaceutycznej, tytoniowej oraz spożywczej.
  • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w czołowych międzynarodowych firmach doradczych.
  • Autor licznych publikacji z dziedziny postępowania i procedury podatkowej oraz prawa podatkowego, a także artykułów z dziedziny prawa energetycznego, w szczególności z zakresu problematyki liberalizacji rynku gazu ziemnego.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Praktyka


Specjalizacje


artykuły powiązane

Obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych - pierwsze doświadczenia

Konferencja | 17.04.2019

17 kwietnia zapraszamy do siedziby naszej kancelarii na śniadanie biznesowe, które poprowadzą Joanna Wierzejska, Artur Nowak i Grzegorz Sprawka.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2019 rekomenduje DZP

Aktualność | 11.04.2019

Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Dispute Resolution, Energy & Natural Resources, Public Law i Healthcare and Life Sciences. Nasi eksperci również zostali wyróżnieni.

cały tekst

III Kongres Rady Podatkowej

Konferencja | 09.04.2019

W dniach 9-10 kwietnia odbędzie się Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, podczas którego nasz ekspert Artur Nowak poprowadzi warsztaty.

cały tekst

Kolejna zmiana na niekorzyść podatników

Publikacja | 11.03.2019

Obecnie korekta deklaracji, która jest następstwem otrzymania wyniku kontroli celno-skarbowej, zamyka drogę do "powrotnego" jej skorygowania.

cały tekst

Obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Alert | 19.12.2018

14 listopada Prezydent RP podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej implementującą dyrektywę Rady (UE) 2016/1164. Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych.

cały tekst

Poland Tax Conference 2018

Konferencja | 13.11.2018

13 listopada zapraszamy na konferencję, podczas której omówione zostaną najważniejsze zmiany w polskim prawie podatkowym, w zakresie aspektów krajowych i międzynarodowych.

cały tekst

mBank S.A. wygrywa z fiskusem w sprawie opłat ostrożnościowych

DZP doradza | 19.07.2018

Spór dotyczył negatywnej interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat ostrożnościowych wnoszonych na rzecz BFG w 2016 roku.

cały tekst

Postępowanie karno-skarbowe w mojej firmie

Konferencja | 13.06.2018

13 czerwca 2018 r. zapraszamy do siedziby naszej kancelarii na śniadanie podatkowe pt.: "Postępowanie karno-skarbowe w mojej firmie". Spotkanie poprowadzą eksperci z Praktyki Podatkowej i Prawa Karnego.

cały tekst

Przełomowy wyrok w sprawie odmowy wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego

DZP doradza | 19.04.2018

Sprawę prowadzili Artur Nowak i Tomasz Leszczewski z naszej Praktyki Podatkowej, specjalizujący się m.in. w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych.

cały tekst

#RZECZoPRAWIE: Czy najem mieszkań to podatkowa ruletka?

Publikacja | 16.11.2017

W #RZECZoPRAWIE gościem Anny Wojdy był Artur Nowak z Praktyki Podatkowej, który wyjaśniał kiedy fiskus może uznać wynajem kilku mieszkań za działalność gospodarczą.

cały tekst

Coraz trudniejsze zmagania z fiskusem

Publikacja | 27.06.2017

Środki, jakie administracja skarbowa dostała do ręki, stawia przedsiębiorcę na coraz słabszej pozycji. Chcąc podjąć sądowy spór z urzędnikami, trzeba być gotowym na długi i kosztowny proces.

cały tekst

Prestiżowe wyróżnienie dla Praktyki Podatkowej DZP

Aktualność | 21.06.2016

20 czerwca Rzeczpospolita ogłosiła wyniki 10. Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego. Nasza sprawa, wyrok NSA dot. opodatkowania sportowców, została wyróżniona w kategorii "wyroki sądowe".

cały tekst

Kontrola podatkowa - jak przetrwać i nie polec?

Konferencja | 09.06.2016

9 czerwca zapraszamy na śniadanie podatkowe poświęcone kontrolom podatkowym. Spotkaja się z Państwem Artur Nowak, Krzysztof Dyba, Jan Czerwiński i Paweł Suchocki.

cały tekst

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jest gotowa

Alert | 27.05.2016

Senat przyjął ostatecznie nowelizację ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 13.05.2016, wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

cały tekst

Zgłoszenie do odbioru jako data wykonania usługi budowlanej

Alert | 15.04.2016

MF wydał interpretację ogólną prawa podatkowego w odniesieniu do przepisów ustawy o VAT w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usług budowlanych.

cały tekst

Podatkowa grupa kapitałowa po raz pierwszy kompleksowo opisana

Aktualność | 11.02.2015

Właśnie ukazała się publikacja przygotowana przez ekspertów Praktyki Podatkowej pt. "Podatkowa grupa kapitałowa". Autorami są eksperci naszej kancelarii.

cały tekst

Rząd powinien posłuchać przedsiębiorców

Publikacja | 09.01.2015

Od pewnego czasu można zaobserwować niekończący się festiwal obietnic i zapewnień, że kolejna zmiana przepisów podatkowych poprawi jakość życia przedsiębiorców.

cały tekst

Dotacje unijne. Jak uniknąć korekty

Publikacja | 14.05.2014

Utrata europejskiego wsparcia nie musi być nieuchronna

cały tekst

Zyski to nie tylko środki pieniężne

Publikacja | 28.04.2014

Przychód z nieruchomości przejętych na mocy ugody jako wykonanie kar umownych powstanie w momencie przeniesienia ich własności. Nie zdecyduje o nim dopiero faktyczne uzyskanie środków z ich sprzedaży czy wykreślenie wszystkich wpisów hipotecznych.

cały tekst

Sukces Praktyki Podatkowej DZP w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

Aktualność | 11.03.2014

Praktyka Podatkowa kancelarii DZP znalazła się po raz kolejny w gronie laureatów Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii firm średnich otrzymała tytuł najskuteczniejszej.

cały tekst

Jak można zdefiniować samochód

Publikacja | 24.10.2013

Organy celne i sądy administracyjne, określając auta osobowe dla potrzeb akcyzy, pomijają znaczenie części ustawowej definicji. Prowadzi to do nieuprawnionego rozszerzenia zakresu obciążenia tym podatkiem.

cały tekst

Wiążące informacje podatkowe

Publikacja | 01.07.2013

W ostatnim czasie opublikowane zostały założenia rządowego projektu zmian w Ordynacji podatkowej. Jedna z wielu planowanych zmian bezpośrednio będzie dotyczyć samorządów jako zamawiających w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

cały tekst

Istotne przeznaczenie, a nie sposób nabycia

Publikacja | 16.05.2013

WSA w Łodzi potwierdził, że również import alkoholu używanego do produkcji leków podlega zwolnieniu z akcyzy.

cały tekst

Sukces DZP w precedensowym sporze o korekty finansowe

DZP doradza | 18.04.2013

Eksperci kancelarii DZP z powodzeniem reprezentowali gminę Biskupiec przed NSA w precedensowej sprawie dotyczącej niezasadnego nałożenia korekt finansowych.

cały tekst

Sukces Praktyki Podatkowej DZP w precedensowym sporze o akcyzę

DZP doradza | 08.03.2013

Eksperci z Praktyki Podatkowej kancelarii DZP z powodzeniem reprezentowali spółkę Messer Polska Sp. z o.o. (jednego z czołowych producentów i dystrybutorów gazów technicznych, medycznych, specjalnych i spożywczych) przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej opodatkowania akcyzą acetylenu.

cały tekst

Jak można zaskarżyć do sądu decyzję organu podatkowego

Publikacja | 27.02.2013

Decyzje organów podatkowych, które podatnicy uważają za błędne, można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

cały tekst

Zwrot akcyzy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobu nieakcyzowego zawierającego alkohol

Publikacja | 11.09.2012

Zwrot akcyzy zapłaconej od alkoholu etylowego użytego do produkcji i zawartego w gotowym wyrobie powinien być dokonany także wówczas, gdy towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy nie jest wyrobem akcyzowym, ale zawiera w sobie wyrób akcyzowy (alkohol).

cały tekst

Przejściowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach procesu łączenia spółek nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych1)

Publikacja | 30.06.2012

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach procesu łączenia spółek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – dalej u.p.c.c., jeżeli towarzyszy mu obniżenie tego kapitału do pierwotnej wysokości.

cały tekst

Zwolnienie z podatku u źródła dochodu z odsetek od obligacji

Publikacja | 20.05.2012

Zwolnienie z podatku u źródła dochodu z odsetek od obligacji nabytych przez zagraniczny bank na rynku wtórnym.

cały tekst

Podstawa opodatkowania VAT przy świadczeniu usług finansowych

Publikacja | 10.02.2012

Podstawa opodatkowania VAT przy świadczeniu usług finansowych - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2008 r., III SAlWa 1471/08 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., l FSK 1402/09.

cały tekst

Sankcja za nieterminowe zestawienia

Publikacja | 22.12.2011

Sprzedawcy olejów opałowych muszą sporządzać i przekazywać do urzędów celnych miesięczne zestawienia oświadczeń odbiorców o ich przeznaczeniu na takie cele. W przeciwnym razie zapłacą wysoki podatek

cały tekst

Tylko pożyczka ma znaczenie przy "cienkiej kapitalizacji" - przełomowe orzeczenie WSA w Warszawie

Publikacja | 15.12.2010

W dniu 3 grudnia 2010 r. WSA w Warszawie wbrew dotychczasowej linii orzeczniczej, orzekł, iż ustalając „wartość zadłużenia” podatnika wobec podmiotów kwalifikowanych w kontekście przepisów o tzw. „cienkiej kapitalizacji”, nie należy uwzględniać zobowiązań podatnika m.in. Z tytułu dostawy towarów i usług, kredytu kupieckiego, instrumentów pochodnych.

cały tekst

Sukces DZP doceniony w rankingu DGP

DZP doradza | 13.12.2010

13 grudnia Dziennik Gazeta Prawna w dodatku Tygodnik Podatkowy opublikował ranking dziesięciu najważniejszych orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych wydanych w 2010 roku.

cały tekst

1 proc. do zmiany

Publikacja | 27.10.2010

Wyrok WSA w sprawie sposobu przekazania 1 proc. PIT powinien zainicjować dyskusję o zmianie tych przepisów

cały tekst

Co bank bierze pod uwagę, licząc proporcję

Publikacja | 11.10.2010

Przy usługach świadczonych przez bank obrotem jest jego zysk, czyli realna korzyść z dokonanych operacji

cały tekst

Kiedy decyzja wymiarowa może być natychmiast wykonana

Publikacja | 17.05.2010

4 miesiące przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego organ wszczął w spółce postępowanie podatkowe. 2 miesiące później wydano decyzję wymiarową, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co spowodowało konieczność uregulowania zobowiązania mimo złożenia odwołania.

cały tekst

Rozszerzenie praktyki podatkowej w kancelarii DZP

Aktualność | 04.05.2010

4 maja do grona partnerów kancelarii dołączyli uznani eksperci podatkowi, którzy zdobywali doświadczenie w czołowych międzynarodowych firmach doradczych – Joanna Wierzejska i Artur Nowak.

cały tekst