Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Piotr Gołaszewski wyróżniony za największy dorobek naukowy

18.06.2012

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Miło jest nam poinformować, że Piotr Gołaszewski, Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, a także doktorant w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymał – jako jeden z trzech laureatów – wyróżnienie w konkursie Dziekana WPiA UW na największy dorobek naukowy w 2011 roku osiągnięty przez uczestnika studiów doktoranckich.

Piotr GolaszewskiKonkurs Dziekana WPiA UW na największy dorobek naukowy jest organizowany corocznie wśród doktorantów tego Wydziału, zaś wybór laureatów – zwycięzcy oraz dwóch wyróżnionych – odbywa się na podstawie oceny ich osiągnięć w danym roku.

Osiągnięcia brane pod uwagę to m.in. uzyskane granty naukowe (badawcze), udział w konferencjach naukowych połączony z wygłaszaniem referatów oraz dorobek piśmienniczy (publikacje naukowe).

Bądź na bieżąco z DZP