Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Grupa Robocza ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0

21.09.2016

Autorzy:
Wojciech Dziomdziora

Miło nam poinformować, że Wojciech Dziomdziora, Counsel w Praktyce IP&TMT naszej kancelarii, został wybrany Przewodniczącym Grupy Roboczej ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0, powołanej przy Ministerstwie Rozwoju.

Wojciech Dziomdziora 1Jak zauważa MR, jednym z ważniejszych wyzwań, przed którymi stoi Polska, są nieuchronne zmiany demograficzne. Starzenie się społeczeństw może mieć wpływ na nie tylko na spadek tempa wzrostu produktywności, ale również - z uwagi na przesunięcie budżetowania w stronę transferów społecznych (np. wydatki na ochronę zdrowia) - na zmniejszenie możliwości finansowania działań prorozwojowych. Sytuację demograficzną Polski dodatkowo obciąża wysoka skala emigracji zarobkowej.

Odpowiedzią na wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne, z którymi musi zmierzyć się polski przemysł, jest skuteczna polityka przemysłowa. Powinna ona, poprzez właściwe wdrożenie reindustrializacji, dać impuls do rozwoju nowych gałęzi przemysłu opartych na technologiach cyfrowych, które będą wymagały dużego zaangażowania nauki oraz wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników.

Celem grupy roboczej jest określenie obszarów wymagających podjęcia działań prawnych umożliwiających rozwój przemysłu opartego na innowacjach, napędzanego przez rozwiązania IT, zwłaszcza big data, Internet rzeczy czy systemy cyberfizyczne integrujące procesy obliczeniowe z fizycznymi.

Bądź na bieżąco z DZP