Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Sukces naukowy Aleksandry Auleytner

20.01.2015

dr-Auleytner-AleksandraNiezwykle miło nam poinformować, że 20 stycznia Aleksandra Auleytner obroniła pracę doktorską przed Radą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i uzyskała stopień doktora nauk prawnych.

Promotorem pracy pt. "Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej" był prof. dr hab. Cezary Mik, a recenzentami prof. dr hab. Ryszard Markiewicz oraz dr hab. Dariusz Adamski.

Serdecznie gratulujemy!

Bądź na bieżąco z DZP