Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

"Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce" - raport

03.09.2015

Rewolucja technologiczna w ochronie zdrowia w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych jest faktem. Szczególnie interesującym obszarem w ramach szeroko rozumianego e-zdrowia jest telemedycyna rozumiana jako udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na odległość. Obecnie w krajach rozwiniętych ciężar dyskusji i działań dotyczących telemedycyny ulega istotnemu przesunięciu - z rozważań nad tym, czy warto stawiać na rozwiązania telemedyczne, na rozważania i działania służące szybkiemu wdrożeniu rozwiązań telemedycznych korzystnych dla pacjentów.

Otoczenie regulacyjne w Polsce nie sprzyja prowadzeniu działalności telemedycznej. Prawo jest niejasne i nie niuansuje sytuacji podmiotów telemedycznych i podmiotów "klasycznych", a rozwiązania telemedyczne nie są finansowane ze środków publicznych. Jednocześnie jednak, w ostatnim okresie, podmioty publiczne zaczęły dostrzegać wskazane mankamenty i podjęły konkretne działania w celu promowania rozwiązań telemedycznych.

Nieadekwatne przepisy prawa i inne bariery w rozwoju telemedycyny stanowiły impuls dla powstania Telemedycznej Grupy Roboczej (TGR) – platformy współpracy świadczeniodawców, organizacji świadczeniodawców, producentów wyrobów medycznych, dostawców rozwiązań IT, firm i hurtowni farmaceutycznych a także doradców prawnych i medycznych. Głównym celem TGR jest rozwój rynku usług telemedycznych przy możliwie najpełniejszym wykorzystaniu potencjału telemedycyny

DZP2W oparciu o powyższe założenia, eksperci DZP we współpracy z Heart Team sp. z o.o. opracowali raport regulacyjny, stanowiący zbiór rekomendacji na rzecz rozwoju telemedycyny w Polsce. 9 września 2015, prezentacją raportu pt. "Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce - stan obecny i nowe otwarcie" Michał Czarnuch (Senior Associate w DZP) otworzy panel dyskusyjny podczas 6. Forum Ochrony Zdrowia pt. "Telemedycyna i e-zdrowie – rewolucja informatyczna w obszarze ochrony zdrowia", który odbywa się w ramach 25. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Panel zorganizowany został we współpracy z Grupą LUX MED. W dyskusji, która odbędzie się po prezentacjach DZP oraz BUPA, udział wezmą:

  • prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Minister Zdrowia
  • Wojciech Matusewicz, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  • Anna Rulkiewicz, Prezes Zarządu Grupy LUX MED
  • Paul Zollinger Read, Chief Medical Officer w BUPA z Wielkiej Brytanii
  • prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
  • dr Łukasz Kołtowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Michał Czarnuch, Adwokat w kancelarii DZP.

Moderatorem będzie Wojciech Szeląg, Redaktor Polsat News.

DZP1

Bądź na bieżąco z DZP