Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Tomasz Darowski Przewodniczącym Komitetu w PUiG

13.07.2017

Miło nam poinformować, iż Tomasz Darowski, Partner Praktyki Infrastruktury i Energetyki został Przewodniczącym Komitetu ds. prawnych, celnych i podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej.

T.Darowski izbaMerytoryczna działalność PUIG koncentruje się w 13 Komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są wybitni praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej prowadzą działania zmierzające do inicjowania, promowania i pomocy przy planowaniu oraz realizacji projektów związanych z rozmaitymi aspektami współpracy Polski i Ukrainy.

PUIG jest jedną z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce, od ponad 20 lat działającą na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych i kulturalnych.

W ramach współpracy z Izbą nasi eksperci biorą czynny udziału w konferencjach i misjach gospodarczych oraz licznych wydarzeniach biznesowych mających miejsce zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza od wielu lat realizuje szereg inicjatyw wspierających relacje polsko-ukraińskie, dzięki czemu możliwa jest efektywna i profesjonalna promocja oraz wspieranie działalności biznesowej inwestorów polskich na Ukrainie oraz ukraińskich w Polsce. Stwarza też platformę współpracy z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi oraz kulturalnymi.

Bądź na bieżąco z DZP