Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Inauguracja Think-Tank-u "Innowacje dla Zdrowia"

05.09.2017

Autorzy:
Dr Tomasz Zalasiński

W poniedziałek, 4 września, w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki odbyła się oficjalna inauguracja THINK-TANK-u "Innowacje dla Zdrowia", Fundacji powołanej przez 6 największych instytutów badawczych działających w obszarze ochrony zdrowia.

W spotkaniu wziął udział Tomasz Zalasiński, nasz prawnik z zespołu Life Sciences, który został także jednym z członków Rady Programowej Think-Tank-u oraz wielu znamienitych gości - m.in.: Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, prof. Łukasz Szumowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyrektorzy czołowych polskich instytutów naukowo-badawczych, menadżerowie i przedsiębiorcy reprezentujący największe polskie firmy.

THINK-TANK "Innowacje dla Zdrowia" będzie wielowymiarowym ośrodkiem analitycznym, skutecznie tworzącym przestrzeń dyskusji pomiędzy liderami nauki, biznesu i administracji publicznej dla najważniejszych zagadnień dotyczących rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Stanie się platformą dialogu i wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania i strategii.

Fundacja prowadzić będzie również debaty i dialog społeczny wokół ważnych kwestii rozwojowych polskiej medycyny. To miejsce gdzie powstaną m.in. rekomendacje sprzyjające rozwiązywaniu ważnych problemów związanych ze służbą zdrowia. Pierwszym planowanym dużym przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację będzie I Ogólnopolski Kongres "Innowacje dla Zdrowia" w I kwartale 2018 roku.

W skład Rady Fundatorów weszli przedstawiciele czołowych polskich Instytutów Naukowo-Badawczych:

  • Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
  • Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka,
  • Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
  • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH,
  • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej,
  • Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Więcej informacji na temat Think-Tank-u znajdą Państwo na stronie: http://www.iczmp.edu.pl/?p=42309

Bądź na bieżąco z DZP