W skład Praktyki Life Sciences wchodzi kilkunastu doświadczonych specjalistów z zakresu prawa farmaceutycznego i biotechnologii, prawa antymonopolowego i prawa konstytucyjnego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla branży farmaceutycznej, obejmujące wszystkie aspekty istotne dla działalności firm z tego sektora, począwszy od badań klinicznych, rejestracji, dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, poprzez ich wytwarzanie, promocję, reklamę i dystrybucję, aż po ochronę praw własności intelektualnej tych produktów. W skład Praktyki wchodzą również prawnicy specjalizujący się w kwestiach dotyczących m.in. suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Doradzamy polskim i zagranicznym firmom farmaceutycznym, aptekom, hurtowniom farmaceutycznym i szpitalom, a także przedsiębiorcom z branży spożywczej, alkoholowej i tytoniowej. Naszymi klientami są również samorządy wojewódzkie, którym doradzamy w procesie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia. Współpracujemy także ze stowarzyszeniami biznesowymi w procesie konsultacji projektów legislacyjnych, przygotowując m.in. opinie na temat zgodności projektów z konstytucją i aktami prawa międzynarodowego.

Znajomość praktyki rynkowej pozwala nam na świadczenie doradztwa, które zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego i jednocześnie jest efektywne biznesowo. W sytuacji, gdy zidentyfikujemy ryzyka prawne, staramy się zaproponować takie rozwiązania, które pozwolą na ich minimalizację, a jednocześnie umożliwią osiągnięcie celów możliwie najbliższych pierwotnym zamierzeniom klienta.

Uruchomiliśmy blog prawniczy, na którym na bieżąco komentujemy zmiany prawne w branży farmaceutycznej, wyrobów medycznych i żywnościowej.

Specjalizacje: