Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Ankieta nt. odwołań do KIO oraz skarg od wyroków KIO

13.12.2017

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych zachęca do zapoznania się i wypełnienia ankiety: https://www.surveymonkey.com/r/BBPZZH2 na temat kosztów związanych z wnoszeniem odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg od wyroków KIO do sądów okręgowych w ramach toczących się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczymy, iż ankieta pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy aktualnie obowiązujące koszty wnoszenia wyżej wymienionych środków ochrony prawnej nie ograniczają ich dostępności. Chcielibyśmy również ustalić, jaka powinna być - zdaniem uczestników rynku - optymalna wysokość tych opłat.

Ankieta i przeprowadzona na jej podstawie analiza będzie kontynuacją szerszego projektu związanego z badaniem funkcjonującego systemu środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych. W ramach tego projektu Stowarzyszenie opracowało raport pt. "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski". Raport zawiera również wnioski dla Polski.

Analiza w zakresie wysokości wpisów od odwołań do KIO i skarg od wyroków KIO do sądów okręgowych będzie stanowić uzupełnienie wniosków przedstawionych w raporcie i zostanie przekazana Ministerstwu Rozwoju, jak również Urzędowi Zamówień Publicznych, wraz z odpowiednimi wnioskami legislacyjnymi.

Projekt jest o tyle ważny i uzasadniony, iż aktualnie toczą się prace nad założeniami do nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Liczymy na uwzględnienie, w ramach toczących się prac legislacyjnych, także postulatów dotyczących środków ochrony prawnej i wysokości opłat z nimi związanych, są to bowiem bardzo istotne elementy systemu zamówień publicznych.

Prosimy o wypełnienie ankiety do 15 stycznia 2018 r. Ankieta jest krótka, a jej wypełnienie zajmie Państwu zaledwie kilka minut.

Wiecej informacji o Stowarzyszeniu i samej ankiecie znajdą Państwo na stronie: http://stowarzyszeniepzp.pl/ 

Bądź na bieżąco z DZP