Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Komentarz do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane

08.02.2018

Na rynku wydawniczym ukazał się pierwszy z serii "Krótkie komentarze Becka" komentarz do ustawy z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, którego współautorem jest Magdalena Zabłocka, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP.

Opublikowany przez wydawnictwo C.H. Beck komentarz, pod redakcją dr r.pr. Rafała Cieślaka, opracowany został przez praktyków doradzających podmiotom prywatnym i publicznych przy realizacji projektów PPP i koncesji na roboty budowlane lub usługi. Autorzy byli członkami grupy roboczej ds. przeglądu prawa w ramach Zespołu ds. PPP przy Ministrze Rozwoju, który pracował nad nowymi rozwiązaniami w zakresie przepisów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 1). To pierwsza unijna dyrektywa regulująca w sposób kompleksowy zasady zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi – wcześniej przepisy państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczące udzielania koncesji nie były harmonizowane na poziomie unijnym. Ustawa ta uchyla również dotychczas obowiązującą ustawę z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 113).

Książka dedykowana jest przede wszystkim adwokatom, ekonomistom, księgowym, radcom prawnym, sędziom a także studentom. Będzie ona również przydatna pracownikom administracji publicznej, w tym głównie jednostkom samorządu terytorialnego.

Książka dostępna w księgarni wydawnictwa C.H. Beck: https://www.ksiegarnia.beck.pl/16894-ustawa-o-umowie-koncesji-na-roboty-budowlane-lub-uslugi-komentarz-rafal-cieslak#opis

Magdalena Zabłocka posiada bogate doświadczenie przy realizacji projektów infrastrukturalnych. Doradza na rzecz sektora publicznego oraz inwestorów prywatnych, specjalizuje się w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane. Interesuje się także problematyką gospodarki komunalnej i finansów publicznych. Posiada praktyczną znajomość sektora samorządowego, była zastępcą dyrektora departamentu Urzędu Marszałkowskiego oraz – przez dwie kadencje - radną jednej z warszawskich dzielnic.

Bądź na bieżąco z DZP