Magdalena Zabłocka

Senior Associate

vcard +48 22 557 76 83     magdalena.zablocka@dzp.pl
  • Doradza na rzecz sektora publicznego oraz inwestorów prywatnych.

  • Specjalizuje się w realizacji projektów na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane, interesuje się także problematyką gospodarki komunalnej i finansów publicznych.

  • Posiada bogate doświadczenie przy realizacji projektów infrastrukturalnych.

  • Jako zastępcą dyrektora departamentu Urzędu Marszałkowskiego oraz – przez dwie kadencje - radną jednej z warszawskich dzielnic, posiada głęboką, praktyczną znajomość sektora samorządowego.

  • Rekomendowana przez magazyn Chambers Europe w obszarze Projects & Infrastructure.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także grupy roboczej przy Ministerstwie Rozwoju ds. PPP, jak również komisji ds. zagranicznych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Coraz więcej samorządów przekonanych do PPP

Publikacja | 02.10.2017

Obecna perspektywa finansowa pozwala JST na pozyskanie dotacji z UE na inwestycje infrastrukturalne, jednak już teraz wiadomo, że po 2020 środków unijnych na takie cele będzie mniej.

cały tekst

Magdalena Zabłocka o lotnisku w gminie Baranów

Publikacja | 22.09.2017

W #RZECZoPRAWIE gościem Anny Wojdy była Magdalena Zabłocka, która mówiła o inwestycji w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów, którą mogą sparaliżować przepisy prawne.

cały tekst

5. edycja Kongres Infrastruktury Polskiej

Konferencja | 19.06.2017

19 czerwca odbędzie się Kongres Infrastruktury Polskiej. To największe w Polsce spotkanie przedstawicieli firm i instytucji związanych z sektorem infrastrukturalnym.

cały tekst

Zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym

Publikacja | 28.03.2017

Przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego zamawiający będą zobowiązani do oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia PPP. Projekt w konsultacjach społecznych.

cały tekst

Partnerstwo dla lokalnych przedsięwzięć

Publikacja | 20.03.2017

Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Magdalena Zabłocka ocenia zaproponowane w nim zmiany.

cały tekst

XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy

Konferencja | 11.01.2017

W dniach 11-12 stycznia serdecznie zapraszamy Państwa na XVII edycję Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, którego jesteśmy Partnerem.

cały tekst

Eksperci DZP w grupie roboczej ds. polityki PPP

Aktualność | 18.07.2016

Magdalena Zabłocka i Wojciech Hartung zostali powołani na członków grupy roboczej utworzonej przez Min. Rozwoju w celu przeglądu prawa dot. PPP oraz opracowania polityki Rządu w tym zakresie.

cały tekst

Konferencja "Preparing Bankable PPP Projects in Poland"

Konferencja | 15.10.2015

15 października w budynku Rondo 1 w Warszawie odbędzie się konferencja "Preparing Bankable PPP Projects in Poland" organizowana przez International Project Finance Association (IPFA) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i firmą Mott MacDonald.

cały tekst

Inteligentne zarządzanie usługami

Publikacja | 16.08.2015

Nowoczesne miasta w świadczeniu usług powinny korzystać z dostępnych rozwiązań prawnych w taki sposób, aby czerpać z potencjału mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

cały tekst

Konferencja poświęcona pamięci prof. Michała Kuleszy

Aktualność | 08.01.2015

13 stycznia odbędzie się konferencja "Wspomnienie prof. Michała Kuleszy w drugą rocznicę śmierci. Reforma samorządu terytorialnego: ocena przeszłości i spojrzenie w przyszłość".

cały tekst

Nowoczesne metody zarządzania usługami publicznymi

Publikacja | 10.09.2013

Miasta przyszłości powinny w większym stopniu wykorzystywać do zarządzania i oferowania usług publicznych potencjał mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

cały tekst

Dlaczego w Poznaniu się udało

Publikacja | 16.04.2013

Inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce mogą się powieść – zauważają prawnicy z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

cały tekst

Angielskie tłumaczenie "Prawa zamówień publicznych" dostępne na rynku

Aktualność | 15.01.2013

Pojawiło się tłumaczenie Prawa zamówień publicznych przygotowane przez ekspertów z naszej kancelarii we współpracy z wydawnictwem C.H. Beck.

cały tekst

Wsparcie doradcy prawnego dla projektów pilotażowych PPP

Publikacja | 02.06.2011

Rozmowa z Marcinem Krakowiakiem, Radcą Prawnym, Partnerem kancelarii DZP i Magdaleną Zabłocką, Radcą Prawnym, Senior Associate kancelarii DZP.

cały tekst

Opłacanie składek na ubezpieczenie grupowe nie jest wydatkiem publicznym

Publikacja | 03.11.2010

Zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego przez pracodawcę samorządowego na rzecz urzędników nie narusza ustawy o finansach publicznych.

cały tekst

Urząd gminy może zawierać umowy na rzecz swoich pracowników

Publikacja | 20.10.2010

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę, w tym samorządowego, szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem, w szczególności w zakresie opłacania i odprowadzania za pracowników obowiązkowych składek.

cały tekst

Samorządy przerzucają ryzyko finansowe na sektor prywatny

Publikacja | 01.06.2010

Samorządy, które chcą prowadzić wspólne przedsięwzięcia gospodarcze z przedsiębiorcami, muszą pamiętać, że partnerstwo publiczno-prywatne nie jest działalnością charytatywną.

cały tekst

Kiedy uchwała organu stanowiącego gminy narusza interes prawny przedsiębiorcy

Publikacja | 12.05.2010

Jakimi kryteriami powinna kierować się jednostka samorządu przy określaniu stawki opłat za wywóz nieczystości? Czy gminy mogą refundować przedsiębiorcom koszty działalności w przypadku zbyt niskiej stawki?

cały tekst