Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

José Luis Villacampa Varea nowym członkiem Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej

22.03.2018

W dniu 22 marca 2018 roku , odbyło się XVIII Walne Zgromadzenie Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, na którym zostało zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za rok 2017 oraz udzielono absolutorium ustępującym członkom Rady.
Na posiedzeniu, w którym udział wziął Ambasador Hiszpanii Pan Francisco Sanabria Valderrama i Radca Handlowy Ambasady Pan Pablo Conde Díez del Corral, zostali również powołani nowi członkowie Rady Izby, między innymi José Luis Villacampa Varea, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki. José Luis stwierdził, że będzie służył wszelką możliwą pomocą Izbie i jej członkom podejmując starania mające na celu zwiększenie i wspieranie działalności firm hiszpańskich w ramach Izby.
José Luis został powołany w skład Rady, jako członek reprezentujący w Izbie kancelarię DZP, zastępując dotychczas pełniącą tę funkcję Katarzynę Kuźmę, Partnera w Praktyce Infrastruktury i Energetyki. W okresie swojej działalności w Radzie Katarzyna Kuźma była inicjatorem licznych działań mających na celu promowanie relacji polsko-hiszpańskich.

DZP z przyjemnością będzie wspierać firmy członkowskie Izby.

 

 

Bądź na bieżąco z DZP