Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Porozumienie ws. tłumaczenia wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

27.03.2018

W dniu 27 marca 2018 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich podpisano porozumienie w sprawie tłumaczenia na język polski wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podpisy pod porozumieniem złożyli Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz siedmiu kancelarii prawnych, w tym DZP reprezentowanej przez Annę Hlebicką-Józefowicz.

Celem Porozumienia jest zwiększenie liczby wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przetłumaczonych na język polski. Obecnie wyroki publikowane są jedynie po angielsku, francusku oraz w języku kraju, którego dotyczy wyrok. Tymczasem argumentacja prawna zawarta w uzasadnieniu orzeczeń może być istotną pomocą dla sędziów rozstrzygających sprawy zawisłe przed polskimi sądami.

Inicjatywa tłumaczenia wyroków ETPCz ma służyć zwiększeniu dostępu do orzecznictwa ETPCz i strasburskich standardów ochrony praw człowieka nie tylko wśród polskich prawników-praktyków czy osób zajmujących się nauką prawa, ale przede wszystkim wśród obywateli. Jak przy okazji podpisania Porozumienia podkreślał sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prof. Marek Safjan, jest to istotny krok w kierunku upowszechniania wiedzy na temat standardów praw człowieka.  

Bądź na bieżąco z DZP