Dr Anna Hlebicka-Józefowicz

Partner

+48 571 207 060     anna.hlebicka-jozefowicz@dzp.pl
  • Szef Praktyki Doradztwa Regulacyjnego, Legislacji i Compliance, w której skład wchodzą eksperci z zakresu legislacji, prawa UE, prawa konstytucyjnego i ekonomicznej analizy prawa.
  • Doradza w sprawach związanych z procesem legislacyjnym, oceną wpływu nowych regulacji na biznes i jakością legislacji.
  • Reprezentuje interesy przedsiębiorców w procesie tworzenia nowych przepisów, w tym przez aktywne włączanie się w proces legislacyjny i zabieranie głosu w dyskusji na temat zmian prawnych o kluczowym znaczeniu dla klientów.
  • Koordynuje proces bieżącego monitorowania zmian prawnych, które mogą mieć wpływ na interesy przedsiębiorców i wybrane sektory gospodarki. Identyfikuje trendy regulacyjne, które mogą w przyszłości kształtować prawne otoczenie biznesu.
  • Autorka licznych opinii i ekspertyz oceniających projekty nowych przepisów pod kątem proporcjonalności nakładanych obciążeń regulacyjnych, ich zgodności z Konstytucją RP i prawem Unii Europejskiej oraz poprawności legislacyjnej.
  • Członek Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy i Polskiego Towarzystwa Legislacji.
  • Doktor nauk prawnych, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
  • W 2020 roku nagrodzona tytułem Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP