Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Monografia: Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych

24.07.2018

24 lipca na rynku wydawniczym ukazała się wyjątkowa monografia prawnicza dr Wojciecha Hartunga "Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych”

Monografia dotyczy zakresu samodzielności samorządu terytorialnego w definiowaniu i świadczeniu usług komunalnych, a podstawę analizy stanowią rozwiązania prawa unijnego, francuskiego i polskiego. Autor zauważa, że pomimo rosnącego wpływu prawa unijnego uznana jest jednak rola, jaką państwo i samorząd lokalny, odgrywają w podejmowaniu decyzji o sposobach realizacji spoczywających na nich zadań. W monografii wskazuje się granice i możliwości definiowania i świadczenia usług komunalnych samodzielnie przez jednostki samorządu lokalnego oraz powierzania ich na zewnątrz, tj. z udziałem podmiotów prywatnych. Oba modele wymagają uwzględniania szeregu regulacji, w tym przepisów dotyczących zamówień publicznych i prawa konkurencji.

Monografię można zakupić w księgarni wydawnictwa C.H. Beck: https://www.ksiegarnia.beck.pl/17394-samodzielnosc-podstawowej-jednostki-samorzadu-terytorialnego-w-organizacji-i-swiadczeniu-uslug-komunalnych-wojciech-hartung#opis

Bądź na bieżąco z DZP