Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Zwiększenie dostępności szczepień zalecanych w Polsce - raport DZP z maja 2019

27.05.2019

Zachęcamy do zapoznania się z raportem przygotowanym dla Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy dotyczącego zwiększenia dostępności szczepień zalecanych.

Został on zaprezentowany na Flu Meeting w kwietniu 2019 r.

W raporcie zostały omówione aspekty przeprowadzania szczepień w podmiotach leczniczych oraz możliwości przeprowadzania szczepień w aptekach.

W tym pierwszym obszarze omówiono przepisy regulujące obrót szczepionkami, finansowanie oraz uprawnienia personelu. Obejmowało to identyfikację wątpliwości prawnych oraz przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych. Jednym z proponowanych rozwiązań jest uprawnienie pielęgniarek do ordynowania szczepionek.

W obszarze przeprowadzania szczepień w aptekach analizie poddano istniejące otoczenie prawne, w szczególności w zakresie barier regulacyjnych. Pozwoliło to zidentyfikować, jakie zmiany prawne należałoby wprowadzić aby umożliwić przeprowadzanie szczepień w aptekach, w tym przez farmaceutów. Takie rozwiązanie wpisuje się w postulowane w Polityce Lekowej na lata 2018-2022 wprowadzenie opieki farmaceutycznej.

Bądź na bieżąco z DZP