Nasi eksperci?

Tomasz Zalasiński wybrany do Trybunału Stanu

Tomasz Zalasiński wybrany do Trybunału Stanu

25.11.2019

Autorzy:
Dr Tomasz Zalasiński

Z wielką satysfakcją informujemy, że nasz kolega, dr Tomasz Zalasiński, został wybrany do Trybunału Stanu. Wybór ten jest potwierdzeniem jego wysokiej pozycji w gronie wybitnych polskich konstytucjonalistów.

Tomasz specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego. Jest autorem opinii prawnych oceniających zgodność z Konstytucją RP obowiązujących lub projektowanych aktów normatywnych, a także szeregu skarg konstytucyjnych oraz wniosków do Trybunału Konstytucyjnego z zakresu prawa farmaceutycznego i żywnościowego oraz dotyczących zasad refundacji leków.

Bądź na bieżąco z DZP