Co daje "Tarcza Antykryzysowa"?

Mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców

Mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców – co daje „Tarcza Antykryzysowa”

06.04.2020

„Tarcza Antykryzysowa” – cel i zakres regulacji

Z dniem 31 marca br. weszły w życie dwie istotne dla przedsiębiorców ustawy składające się na opracowaną przez rząd „Tarczę Antykryzysową” – znowelizowana specustawa o przeciwdziałaniu skutkom gospodarczym pandemii COVID-19 oraz nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Nowa regulacja uwzględnia niektóre postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców. Już po uchwaleniu „Tarczy” przez Sejm rząd zapowiedział dalsze zmiany prawne – w ramach doskonalenia wprowadzonych przez nią instrumentów. Można się zatem spodziewać, że regulacja ta będzie jeszcze ewoluowała.

Celem Tarczy Antykryzysowej jest złagodzenie skutków trwającej pandemii i spowodowanego nią kryzysu gospodarczego. Rząd zdecydował się na rozluźnienie wymogów regulacyjnych, które mogłyby stanowić barierę dla przedsiębiorców, czasowe zawieszenie części obowiązków publicznoprawnych, a także bezpośrednią pomoc finansową dedykowaną ochronie miejsc pracy oraz zachowaniu płynności.

Jakie formy wsparcia przewiduje „Tarcza”?

Zmiany wprowadzane przez „Tarczę” dotyczą m.in. regulacji podatkowych, regulacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także zasad funkcjonowania sektora finansów publicznych oraz sądów i organów administracji.

Rozwiązania dedykowane przedsiębiorcom mają różny charakter – niektóre wchodzą w życie z mocy samej ustawy (np. zawieszenie biegu niektórych terminów, zwolnienie z obowiązku uzyskania wybranych zezwoleń lub przedłużenie obowiązywania decyzji wydanych na czas określony), niektóre są uruchamiane na wniosek (np. dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, zwolnienia ze składek i opłat, pożyczki). Poszczególne instrumenty różnią się też dostępnością – są wśród nich rozwiązania dedykowane konkretnym sektorom gospodarki (np. branży turystycznej czy transportowej), a także mechanizmy wsparcia uzależnione od wielkości przedsiębiorcy (np. poręczenie kredytów i pożyczek dla średnich i dużych przedsiębiorców, zwolnienia z ZUS dla mikroprzedsiębiorców).

Co ważne, niektóre ze świadczeń będą dostępne jedynie w ograniczonym czasie. Od tego, czy wniosek o ich udzielenie zostanie złożony w terminie zależy możliwość skorzystania z pomocy. Ograniczenia w korzystaniu z niektórych form wsparcia mogą też wynikać z ograniczonych zasobów finansowych przeznaczonych na wypłaty. Ponadto w kilku przypadkach skorzystanie z jednych instrumentów wyłącza możliwość skorzystania z innych.

Zespół doradztwa regulacyjnego

Zespół doradztwa regulacyjnego DZP na bieżąco analizuje zmiany legislacyjne związane z epidemią COVID-19 i przeciwdziałaniem jej negatywnym skutkom gospodarczym. Dla naszych klientów opracowujemy sprofilowane, praktyczne przewodniki po zmianach wynikających z wejścia w życie pakietu osłonowego, a także po instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców, z których można skorzystać w ramach „Tarczy”.

Prowadzimy też codzienny monitoring zmian regulacyjnych w celu szybkiego alertowania o kluczowych dla klientów zmianach i ich potencjalnym wpływie na biznes. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy zmiany są wprowadzane z dnia na dzień i często wchodzą w życie od razu po ich ogłoszeniu.

 

 

Bądź na bieżąco z DZP