Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Profesor Michał Kulesza w gronie Partnerów DZP

01.01.2009

Z dniem 1 stycznia do grona Partnerów Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka dołączył wybitny specjalista z zakresu prawa administracyjnego, administracji publicznej i publicznego prawa gospodarczego - Prof. Michał Kulesza. Prof. Kulesza uprzednio współpracował z kancelarią Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy. 

Głównymi obszarami zainteresowań Profesora są zagadnienia prawne dotyczące użyteczności publicznej i przedsiębiorczości komunalnej, partnerstwo publiczno-prywatne, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, problemy ustroju dużych miast oraz gospodarka gruntami. Doradza również podmiotom działającym w branży rynków regulowanych, samorządzie terytorialnym oraz rządzie i administracji rządowej. Profesor kieruje także Zakładem Nauki Administracji na WPiA UW.

Do zespołu kancelarii DZP, wraz z Prof. Kuleszą dołączyli również mec. Magdalena Zabłocka oraz Mieczysław Binkiewicz. Mec. Magdalena Zabłocka współpracuje z klientami przy realizacji projektów infrastrukturalnych, także na zasadach partnerstwa publiczno – prywatnego, w zakresie użyteczności publicznej i gospodarki komunalnej. Mieczysław Binkiewicz jest specjalistą w zakresie prawa i postępowania administracyjnego.
 

Bądź na bieżąco z DZP