Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Raport „System Białych Certyfikatów – założenia reformy”

15.07.2021

13 lipca 2021 r. opublikowany został raport „System Białych Certyfikatów – założenia reformy”, przygotowany przez UN Global Compact Network Poland we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Partnerem merytorycznym publikacji jest kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, a eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP: Paweł Grzejszczak, Partner oraz Natalia Plaskiewicz, Associate wspierali UN Global Compact Network Poland w opracowaniu prawnych zagadnień zawartych w raporcie.

Raport „System Białych Certyfikatów – założenia reformy” analizuje kluczowe elementy systemu świadectw efektywności energetycznej w Polsce przedstawiając rekomendacje służące jego uprawnieniu. Dzięki temu publikacja stanowi ważny głos w debacie na temat zmiany architektury systemu efektywności energetycznej w Polsce.

Raport szczegółowo opisuje także nowe przepisy i obowiązki wprowadzone nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej oraz przedstawia założenia, z jakich wynikały zmiany legislacyjne. Ponadto, raport porządkuje wiedzę na temat systemu świadectw efektywności energetycznej w Polsce, opisuje jego obecne mankamenty i stojące przed nim wyzwania.

Przedtawione w raporcie rekomendacje pozwolą zwiększyć innowacyjność polskich przedsiębiorstw, przyśpieszyć wzrost gospodarczy, zmniejszyć ubóstwo energetyczne, a przede wszystkim – poprawić jakość powietrza w naszym kraju. W perspektywie długoterminowej wdrożenie wniosków płynących z raportu wzmocni realizację celów klimatycznych zaprezentowanych w Porozumieniach Paryskich. Cele te to redukcja globalnych emisji o 45% w porównaniu do 2010 roku i utrzymanie trendu redukcyjnego aż do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

„Podstawowym problemem wiążącym się z obecnie obowiązującym systemem wsparcia efektywności energetycznej jest długi okres oczekiwania na wydanie świadectw efektywności energetycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także niewystarczająca podaż białych certyfikatów na rynku giełdowym, co przekłada się na ich wysoką cenę nabycia, przy jednoczesnym braku dostępnych środków alternatywnych” – czytamy w raporcie.

UN Global Compact Network Poland będzie kontynuowało prace nad reformą systemu efektywności energetycznej w Polsce m.in. w ramach spotkań eksperckich poświęconych funkcjonowaniu obecnych przepisów i propozycjom nowych regulacji unijnych w obszarze efektywności energetycznej.

Pełna treść raportu dostępna jest pod linkiem: Raport „System Białych Certyfikatów – założenia reformy”

Bądź na bieżąco z DZP