Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Dr Tomasz Zalasiński doradcą Minister Barbary Kudryckiej

03.01.2011

Autorzy:
Dr Tomasz Zalasiński

3 stycznia minister Barbara Kudrycka w skład utworzonego przez siebie Komitetu Polityki Naukowej powołała dr. Tomasza Zalasińskiego, Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Komitet powstał zgodnie z zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin naukowych, różnych rodzajów jednostek naukowych i dziedzin życia społeczno-gospodarczego.

W skład Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oprócz dr. Zalasińskiego wchodzą: Tomasz Domański, Andrzej Falkowski, Andrzej Gołaś, Henryk Górecki, Wiesław Andrzej Kamiński, Danuta Koradecka, Piotr Kowalczak, Jacek Kuźnicki, Anna Olejniczuk-Merta, Jacek Sójka, Edward Wąsiewicz.

Do głównych zadań Komitetu będzie należało udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu:

  • dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej,
  • projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę,
  • krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych,

a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności NCN i NCBiR oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

Bądź na bieżąco z DZP