Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Wyrok TSUE w sprawie VAT na usługi budowlane

20.05.2019

Autorzy:
Jan Czerwiński

W ostatnich dniach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie istotnie zmieniające podejście do momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych i budowlano montażowych (sprawa C-224/18 Budimex).

Czego dotyczy wyrok TSUE?

W sprawie C-224/18 Budimex TSUE wskazał, że protokół odbioru robót budowlanych lub budowlano-montażowych może definiować moment wykonania usługi.

Oznacza to, ze Trybunał zajął stanowisko przeciwne do tego wyrażonego przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 1 kwietnia 2016 r. nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141.

Zdaniem Ministra Finansów, ale także i sądów administracyjnych, istotny jest moment faktycznego zakończenia prac, a nie moment podpisania następczo protokołu odbioru prac czy tez moment wystawienia określonego świadectwa w przypadku kontraktów FIDIC. Inaczej mówiąc, za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej uznawano moment, w którym prace zostały zgłoszone do odbioru przez wykonawcę.

Dalsza część alertu znajduje się w pliku PDF.

 

Bądź na bieżąco z DZP